Kielce i Główny Urząd Miar łączą siły dla lepszego wizerunku
W naszym mieście zawiązała się niezwykła symbioza nauki i samorządu, która ma na celu nie tylko promocję lokalnej społeczności, ale i przyciągnięcie uwagi do rozwijającej się infrastruktury badawczej. Prezydent miasta oraz prezes Głównego Urzędu Miar postanowili wspólnie działać na rzecz zwiększenia konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw oraz wizerunku miasta jako centrum naukowego.
  1. Podpisanie umowy o współpracy między władzami miasta a Głównym Urzędem Miar.
  2. Wspólne promowanie miasta i Głównego Urzędu Miar na wydarzeniach i w mediach.
  3. Tworzenie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego jako kluczowego projektu dla rozwoju regionu.
  4. Podkreślenie roli miasta jako ważnego ośrodka metrologicznego w Europie.

W nowej erze, gdzie nauka splata się z codziennością, nasze miasto staje się areną ważnych inicjatyw. Ostatnio, dzięki współpracy z Głównym Urzędem Miar, możemy pochwalić się kolejnym krokiem w kierunku umocnienia naszej pozycji na mapie ważnych ośrodków naukowych oraz biznesowych. Prezydent miasta, wspierając inicjatywę, podkreśla jej znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale całego regionu.

„Powstanie w Kielcach Kampusu Laboratoryjnego jest kluczowe dla dalszego rozwoju nie tylko miasta, ale całego województwa świętokrzyskiego. Dzięki współpracy Głównego Urzędu Miar oraz kieleckich przedsiębiorców wzrośnie prestiż i znaczenie stolicy regionu świętokrzyskiego na gospodarczej mapie Polski” - mówi prezydent miasta, podkreślając wagę tej inicjatywy.

Porozumienie, które zostało podpisane na początku kwietnia, nie tylko zaznacza rozpoczęcie nowego rozdziału w historii miasta, ale również otwiera drzwi do korzystania z nowoczesnych rozwiązań i technologii. Współpraca ta ma na celu nie tylko wzajemną promocję, ale także rozwój naukowy i badawczy, co z pewnością przyczyni się do podniesienia konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej.

Zapewniając mieszkańcom równowagę między życiem zawodowym, naukowym i prywatnym, miasto staje się obiecującym miejscem dla rozwoju osobistego i zawodowego. Inicjatywa ta, z pewnością przyciągnie uwagę nie tylko lokalnych przedsiębiorców, ale i naukowców z całej Europy, co jeszcze bardziej umocni pozycję naszego miasta jako ważnego ośrodka metrologicznego.


Opierając się na: Urząd Miasta w Kielcach