Debata nad raportem o stanie Kielc: mieszkańcy mogą się zgłaszać
Władze Kielc zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w debacie na temat stanu miasta. Już 27 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna, podczas której każdy zainteresowany będzie mógł wyrazić swoje zdanie. Aby wziąć udział, wystarczy zgłosić się do Przewodniczącego Rady Miasta. Sprawdź, jak możesz dołączyć do dyskusji!

Raport o stanie gminy Kielce za 2023 rok

Prezydent Miasta Kielce przedstawił Radzie Miasta szczegółowy raport, który podsumowuje jego działalność w roku 2023. Dokument ten obejmuje realizację polityk, programów oraz strategii, a także uchwał i budżetu obywatelskiego. Raport ten jest kluczowym elementem oceny pracy władz miejskich i stanowi podstawę do dyskusji podczas nadchodzącej sesji absolutoryjnej.

Debata z udziałem mieszkańców

Podczas sesji absolutoryjnej, zaplanowanej na 27 czerwca 2024 roku, mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnego udziału w debacie nad raportem. To wyjątkowa okazja, aby wyrazić swoje opinie, zadać pytania i poruszyć ważne dla społeczności kwestie. Aby móc zabrać głos, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie się do Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

Zasady zgłaszania się do debaty

Osoby chcące uczestniczyć w debacie muszą złożyć pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miasta Kielce, w sekretariacie Przewodniczącego Rady Miasta, który znajduje się w pokoju nr 110A. Termin składania zgłoszeń upływa 26 czerwca 2024 roku. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób.

Znaczenie sesji absolutoryjnej

Sesja absolutoryjna to nie tylko formalność, ale także ważny moment dla mieszkańców, aby ocenić działalność władz miejskich. Udział w debacie to możliwość wyrażenia swojego zdania i podzielenia się spostrzeżeniami na temat działań prowadzonych w mieście przez ostatni rok. To także szansa na bezpośredni kontakt z przedstawicielami władz, co może przyczynić się do lepszej komunikacji i zrozumienia potrzeb społeczności.

Informacje dodatkowe

Więcej szczegółowych informacji oraz sam "Raport o stanie Gminy Kielce za 2023 rok" dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z dokumentem i aktywnego udziału w nadchodzącej debacie.


Źródło: UM Kielce