Pomoc dla Daleszyc i Sobkowa po nawalnych deszczach
Świętokrzyskie samorządy otrzymały wsparcie na walkę ze skutkami klęsk żywiołowych. Wojewoda Józef Bryk podpisał umowy na prawie 7,26 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Pieniądze te pomogą w odbudowie lokalnej infrastruktury zniszczonej przez nawalne deszcze z końca stycznia.

Wsparcie dla świętokrzyskich samorządów na odbudowę infrastruktury

Świętokrzyskie samorządy otrzymały znaczące wsparcie finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota 7,26 mln zł, pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, została przeznaczona na odbudowę infrastruktury w powiecie kieleckim oraz gminach Daleszyce i Sobków. W wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce pod koniec stycznia, lokalne drogi i inne elementy infrastruktury uległy poważnym zniszczeniom.

Podpisanie umów przez wojewodę i szczegóły dotacji

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podpisał umowy z przedstawicielami trzech samorządów, które najbardziej ucierpiały w wyniku nawalnych deszczy. Dofinansowanie trafi do powiatu kieleckiego oraz gmin Daleszyce i Sobków. „Dziś podpisujemy umowy z samorządowcami w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. To szybka pomoc dla samorządów, które dotknęły klęski żywiołowe: powodzie, burze czy podtopienia. Pieniądze przeznaczone są na odbudowę lokalnej infrastruktury drogowej" – powiedział wojewoda.

Podział środków finansowych na konkretne zadania

Gmina Daleszyce otrzymała 1,98 mln zł na realizację czterech zadań, natomiast gmina Sobków zyskała 4,06 mln zł również na cztery zadania. Powiat kielecki uzyskał 3,2 mln zł na dwa kluczowe projekty. Największe sumy przeznaczone zostaną na remonty dróg: odcinków Daleszyce – Danków (1,9 mln zł) oraz Cisów (1,3 mln zł). Dodatkowo, 540 tys. zł zostanie przeznaczone na remont drogi w Korytnicy, a 520 tys. zł na drogę w miejscowości Słopiec. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Proces przyznawania środków i formalności

Samorządy zainteresowane skorzystaniem z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych muszą przejść przez określony proces formalny. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie faktu wystąpienia szkody do wojewody, co musi nastąpić w ciągu 48 godzin od zdarzenia. Następnie, w ciągu kolejnych 7 dni, jednostka samorządu terytorialnego przeprowadza szacunkowe określanie szkód, tworząc z tego protokół. Kolejnym etapem jest weryfikacja zgłoszonych strat przez komisję powołaną przez wojewodę. Po pozytywnej ocenie, wojewoda występuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie rezerwy celowej. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków i kwocie wsparcia należy do ministra.

Wypowiedzi uczestników spotkania

W spotkaniu dotyczącym podpisania umów uczestniczyli m.in. poseł Artur Gierada oraz dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Ireneusz Piasecki. Poseł Gierada podkreślił: „To pieniądze, które pozwolą doprowadzić do stanu, jaki był przed tym, co samorządy spotkało. Życzę, aby takich sytuacji było jak najmniej, jednak musimy być zawsze gotowi, bo klimat się zmienia i mieszkańcy naszych gmin często są na zmiany pogodowe narażeni. Gratuluję samorządowcom, bo wiem, że proces przyznawania pieniędzy nie jest taki łatwy. Muszą państwo wykazać się refleksem, szybko złożyć dobry wniosek. Cieszę się, że współpraca z przedstawicielami wojewody przebiega sprawnie. Jeżeli będą takie potrzeby w przyszłości, zawsze możecie liczyć na państwo polskie.”

Wsparcie finansowe, które trafiło do świętokrzyskich samorządów, jest kluczowe dla szybkiej odbudowy lokalnej infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki tym środkom możliwa będzie rekonstrukcja dróg i innych ważnych elementów, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia w regionie.


Na podstawie: Urząd Wojewódzki w Kielcach