Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce

 

Co można zrobić, aby dzieci przebywające w pieczy zastępczej miały łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej? Aby ich opiekunowie, którzy muszą, zwłaszcza na początku, odwiedzić wielu specjalistów, nie czekali na wizyty oraz uzyskanie pełnej diagnozy zbyt długo? O tym rozmawiano podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z udziałem samorządowców, przedstawicieli szpitali, powiatowych centrów pomocy rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych.

W rodzinach zastępczych często jest więcej, niż jedno dziecko z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi. Intencją wprowadzenia wspomnianych form pomocy jest nie tylko ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, ale także zachęcenie do zakładania nowych rodzin zastępczych.

 

W Kielcach jest przeszło 160 rodzin zastępczych, w tym 11 - to rodziny zastępcze zawodowe.