W auli Politechniki Świętokrzyskiej uroczyście zainaugurowano rok akademicki 2019/2020. Rektor uczelni, prof. Wiesław Trąmpczyński swoim wystąpieniu przedstawił osiągnięcia uczelni za okres kilku ostatnich lat w dziedzinie dydaktyki, realizacji projektów inwestycyjnych i prorozwojowych, a także wspomniał o sukcesach sportowych studentów. Nie zapomniał wymienić też współpracy z Miastem, szczególnie w ostatnim okresie, starań o lokalizację kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.


Prezydent Bogdan Wenta podziękował za zaproszenie na uroczystość podkreślając, że to dla niego osobiście wielki zaszczyt. Podziękował wszystkim pracownikom uczelni, począwszy od kadry naukowej, przez studentów, a na pracownikach administracyjnych kończąc, za wkład w budowę w Kielcach miasta akademickiego. Nawiązał też do zakończonych niedawno zawodów łazików marsjańskich i sukcesu zespołu „Impuls” z PŚk, bo oddźwięk tego wydarzenia znalazł ogromne zainteresowanie u uczestników odbywającego się niedawno w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei.
Na koniec życzył dalszych sukcesów w nowym roku akademickim 2019/2020.


W trakcie uroczystości odbyła się również immatrykulacja studentów I roku studiów.