Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce zaprasza mieszkańców rejonów: Zalesia, Dobromyśla i Białogonu na spotkanie konsultacyjne zorganizowane w ramach Programu „Peryferia”, dotyczące problemów mieszkańców tych części Kielc. 
 
Celem spotkania jest rozpoznanie rzeczywistych lokalnych potrzeb oraz rodzaju oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w wyżej wymienionych rejonach, a także poznanie najpilniejszych potrzeb oraz sfer wskazanych przez mieszkańców jako zagadnienia do realizacji w dłuższym terminie.
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Domu Kultury Białogon przy ul. Pańskiej 1A, 25-811 Kielce.
 
fot. 4d.kielce.eu