Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Węzeł Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla województwa świętokrzyskiego został uruchomiony w Kieleckim Parku Technologicznym. Projekt OSE umożliwia dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu wszystkim szkołom w Polsce.

 

Ministerstwo Cyfryzacji, poprzez Państwowy Instytut badawczy NASK jako operatora projektu, realizuje program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

W ramach projektu, oprócz węzłów centralnych usytuowanych w największych miastach w Polsce, powstają tzw. węzły regionalne. To one umożliwiają szkołom podłączonym do OSE korzystanie z internetu oraz zasobów edukacyjnych.

 

Pierwsze węzły Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zlokalizowane w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, zostały odebrane przez Operatora OSE na przełomie maja i czerwca br. Wdrożenie wszystkich węzłów OSE nastąpiło z końcem września 2019 r.

 

W województwie świętokrzyskim taki węzeł powstał w KPT. – Być może nie każdy wie, że w Kieleckim Parku Technologicznym znajduje się najnowocześniejsza i najbardziej bezpieczna serwerownia, która powstała dzięki unijnemu dofinansowaniu projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”. Jedną z wielu usług świadczonych przez KPT jest m.in. kolokacja serwerów. Jako jedyni w regionie oferujemy wynajem przestrzeni, która ma optymalne warunki, a także wszelkie niezbędne zabezpieczenia wraz z całodobowym monitoringiem – informuje Justyna Lichosik pełniąca obowiązki dyrektora KPT i podkreśla, że właśnie dzięki temu udało się spełnić bardzo wysokie wymagania, które postawił NASK jeśli chodzi o wybór idealnego miejsca na ulokowania węzła. - Cieszę się, że KPT stał się częścią tak ważnego projektu, dzięki któremu uczniowie z województwa świętokrzyskiego  będą mogli rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. To temat bardzo nam bliski. Jesteśmy bowiem w trakcie realizacji innego ważnego przedsięwzięcia, dzięki któremu staniemy się ośrodkiem wspierania firm w procesie digitalizacji – dodaje Justyna Lichosik.

 

Projekt wystartował w 2018 roku. Przed jego rozpoczęciem tylko ok. 10% szkół posiadało dostęp do szybkiego internetu. W tym roku już 12 tys. szkół, czyli prawie 50%, jest przyłączonych do sieci światłowodowej  przez operatorów telekomunikacyjnych. Proces podłączenia wszystkich lokalizacji do sieci OSE został podzielony na etapy. Pierwsze szkoły zaczęły korzystać z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej we wrześniu ubiegłego roku. W tym momencie umowy z operatorem ma podpisane blisko 10 tys. szkół, a 3 tys. szkół już korzysta z usług OSE. Do końca 2019 r. liczba podłączonych szkół sięgnie 10 tys. Całość zakończona ma zostać w 2020 roku.

 

- Celem programu OSE jest wyrównanie różnic między regionami i miejscowościami. Wszyscy uczniowie w Polsce mają prawo do równych szans edukacyjnych, a obowiązkiem państwa jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych, skutecznych narzędzi, które oferuje dzisiejsza technologia - mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

 

- Informatyzacja szkół nie jest już czymś odległym i nie znanym. To się dzieje tu i teraz. Coraz więcej kieleckich szkół ma nowatorskie i twórcze podejście do nauczania, w czym bardzo pomocne jest uruchomienie OSE w naszym mieście. Internet wpływa na atrakcyjność zajęć i rozwój kompetencji uczniów. Cieszę się, że to właśnie miejska instytucja – Kielecki Park Technologiczny - została wybrana przez NASK na lokalizację jednego z węzłów – mówi Danuta Papaj, zastępca prezydenta Miasta Kielce.

 

Szczegóły na temat Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wraz z harmonogramem podłączeń do bezpłatnego internetu kolejnych szkół znajdują się na stronie: https://ose.gov.pl/