Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

200-lecie swojego istnienia świętuje Szkoła Podstawowa numer 2 imienia Marii Konopnickiej w Kielcach. Na gali, zorganizowanej z tej okazji w Kieleckim Centrum Kultury, spotkali się nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, absolwenci, wielu przyjaciół „Dwójki”.  Z gratulacjami przybył m.in. zastępca prezydenta Kielc - Marcin Różycki.


Początek kieleckiej „Dwójce” dała szkoła elementarna płci żeńskiej, utworzona w 1819 roku. Przez 106 lat szkoła wielokrotnie zmieniała swoje siedziby, a nauczanie odbywało się w wynajmowanych pomieszczeniach. Dopiero w 1925 roku otrzymała dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek przy ulicy Kościuszki 5, gdzie mieści się do dzisiaj. Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było jej przekształcenie w 1951 z żeńskiej w koedukacyjną. Dzisiaj placówka kontynuuje chlubne tradycje .


Obecnie do szkoły uczęszcza 425 uczniów w 21 oddziałach. Pytani o to, czy szkołę lubią, a jeśli tak, to dlaczego, zgodnie podkreślają, że panuje tu wyjątkowa atmosfera. To opinia uczniów, ale i dorośli - kadra pedagogiczna czy pozostali pracownicy „Dwójki” mówią podobnie.


Dobra atmosfera i realizacja misji szkoły przekładają się na to, że uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim. Rozwijają swe zainteresowania w licznych kołach i organizacjach młodzieżowych, biorą udział w imprezach kulturalnych na terenie miasta. Tak było też w przeszłości, do wspomnień sprzed lat chętnie wracają zarówno absolwenci, jak i emerytowani nauczyciele.


Szkoła Podstawowa nr 2 wychowuje uczniów zgodnie ze swoją misją: „Człowieka kochającego swą Ojczyznę, żyjącego w prawdzie, ceniącego wolność, czyniącego dobro, kierującego się miłością, dostrzegającego piękno świata, kształtującego w sobie takie cechy jak: uczciwość, sprawiedliwość i tolerancję”. Z okazji jubileuszu życzymy jak najlepszych owoców realizacji tej misji i nie zagubienia tej wspaniałej atmosfery, która obok poziomu nauczania sprawia, że rodzice tak chętnie „zapisują” tu swoje dzieci.