Prezydent Miasta Kielce zaprasza dziś mieszkańców rejonów Dymin na spotkanie konsultacyjne zorganizowane w ramach Programu „Peryferia”, dotyczące problemów mieszkańców tej części Kielc.

 

Celem spotkania jest rozpoznanie rzeczywistych lokalnych potrzeb oraz rodzaju oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w wyżej wymienionym rejonie, a także poznanie najpilniejszych potrzeb oraz sfer wskazanych przez mieszkańców jako zagadnienia do realizacji w dłuższym terminie.

 

 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dziś (09.01.2020 r.) o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce.