Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach informuje, że zgodnie z art.15 h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.): Orzeczenia ważne dłużej

  1. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  2. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, również zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-18966440/art-15-h

Osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej mogą to zrobić osobiście lub bez konieczności wizyty w urzędzie. Dokumenty można wysyłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. Niezbędne wnioski dostępne są pod adresem: https://bip.powiat.kielce.pl/jak-zalatwic-sprawe/karty-uslug-i-wzory-zp-wydzial-zdrowia-i-polityki-spolecznej .

Orzeczenia ważne dłużej