Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Kielecki Ratusz nocą

Miasto Kielce włącza się w kampanię „Złoty Wrzesień”, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat nowotworów wieku dziecięcego.


Przez cały tydzień, od 20 do 26 września 2021 budynek Ratusza będzie podświetlony na złoto. W ten sposób nasze miasto solidaryzuje się z osobami chorymi, ich rodzinami, opiekunami oraz tymi, którzy chorobę pokonali.


- Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w globalnej kampanii „Złoty Wrzesień". Wiemy, jak ważne jest dążenie do zapobiegania nowotworom, ale również zapewnienie równego dostępu do leczenia i odpowiedniej opieki dla wszystkich dzieci chorych onkologicznie – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W kampanii biorą udział organizacje, samorządy i podmioty prywatne z całego świata. W ubiegłym roku do kampanii przyłączył się Parlament Europejski, a do akcji przyłącza się coraz więcej miast i regionów z państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Polski. Zagadnienia związane z nowotworami dzieci znalazły szczególne miejsce w opublikowanej w tym roku Europejskiej strategii walki z rakiem, która jest jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej.


Organizatorem kampanii w Polsce jest Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka Ewa Kopacz, we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej, któremu przewodniczy Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.


Złota wstążka, która jest symbolem kampanii, nawiązuje do najcenniejszego kruszcu i reprezentuje największą wartość - zdrowie dzieci. Partnerzy kampanii, w geście solidarności, rozświetlają na złoto charakterystyczne dla danego regionu budynki.

 Nowotwory są dziś główną przyczyną śmierci wskutek choroby wśród dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia. W samym 2020 roku, na terenie UE, chorobę zdiagnozowano u ponad 15 500 dzieci i nastolatków, a ponad 2000 młodych pacjentów zmarło na raka.


Aby skutecznie walczyć z nowotworami, podejmowanych jest szereg działań na poziomie ogólnoeuropejskim. Opublikowany w tym roku Europejski plan walki z rakiem jest przełomowym etapem tworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, która ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej  jak najlepszy dostęp do leczenia, odpowiednią opiekę oraz przeciwdziałać czynnikom wpływającym na zachorowania.


Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zainauguruję “Inicjatywę na rzecz pomocy dzieciom chorym na raka” której celem jest zapewnienie , aby dzieci miały dostęp do szybkich i optymalnych form wykrywania, diagnostyki, leczenia i opieki. Nowa sieć kompleksowych ośrodków onkologicznych umożliwi wymianę najlepszych praktyk i standardów opieki nad dziećmi chorymi na nowotwór, uzupełniając działania podjęte w ramach nowych europejskich sieci referencyjnych.

W 2022 roku zostanie ustanowiona “unijna sieć młodzieży żyjącej z rakiem lub wyleczonej” która będzie łączyć młode osoby walczące z rakiem lub wyleczone i ich rodziny, a także formalnych i nieformalnych opiekunów. Szczególna uwaga poświęcona będzie działaniom ograniczającym niekorzystny wpływ raka na edukację dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą nowotworową.


Na działania mające na celu walkę z nowotworami Unia Europejska przeznaczy w najbliższym czasie łącznie około 4 miliardy euro.