Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Ulga mieszkaniowa – ile wynosi i jak ją uzyskać?

Zgodnie z ustawą o PIT sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, oznacza konieczność zapłaty 19% podatku dochodowego. Właściciele mieszkań i domów mają jednak możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, czyli obniżenia należności lub całkowitego zwolnienia z opodatkowania. Takie prawo przysługuje podatnikowi, który środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości wyda w określonym terminie na własne cele mieszkaniowe.

Ulga mieszkaniowa – czym jest?

To nic innego jak potoczne określenie możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków rozliczenia podatku od osób fizycznych, które wynikają z zapisów ustawy o PIT. Warunki zwolnienia z całości lub części opodatkowania regulują przepisy ust. z dnia 26 lipca 1991 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 roku z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (Dz. U. 2020, poz. 2368).

Na jakie dofinansowanie możemy liczyć? Wszystko zależy od tego, w jakiej części przychód ze sprzedaży nieruchomości będzie wydany na tzw. cele mieszkaniowe. Istnieje możliwość obliczenia wysokości ulgi mieszkaniowej według pewnego wzoru. Mianowicie, kwotę osiągniętego dochodu trzeba pomnożyć razy wartość wydatków na cele mieszkaniowe, a następnie podzielić przez kwotę przychodu z odpłatnego zbycia. Rozliczenia można dokonać w deklaracji PIT-39, którą składa się razem z PIT-36 oraz PIT-37.

Ulga mieszkaniowa – zasady przyznawania

Prawo do korzystnego rozliczenia podatku przysługuje osobom, które nabyli w drodze kupna lub dziedziczeni nieruchomość, po czym ją sprzedali w ciągu 5 lat. Warunkiem do skorzystania z ulgi podatkowej jest poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe w okresie maksymalnie 3 lat od odpłatnego zbycia. Na podstawie ustawy o PIT, możemy odliczyć koszty remontu, przebudowy, adaptacji, zakupu mieszkania lub domu albo gruntu pod jego budowę, nabycia spółdzielczego prawa do lokalu.

Od stycznia 2022 roku mają wejść w życie zmiany, które do kosztów podatkowych pozwolą zaliczyć także wydatki na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami. Dzięki temu podatnicy będą mogli zmniejszyć wysokość podatku. Tym samym zakup nieruchomości na kredyt ma być bardziej opłacalny niż za gotówkę. Atrakcyjne oferty sprzedaży mieszkań można znaleźć zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. Wzrost zainteresowania nieruchomościami odnotowują na przykład deweloperzy w Kielcach.

W stolicy województwa świętokrzyskiego powstaje coraz więcej nowych inwestycji mieszkaniowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują budowane osiedla, takie jak: Sikorskiego, Nova Klonova, Osiedle przy Parku, Marszałkowska 64, Apartamenty Zapolska, Lotnicza Ekopark etap II., Niska II. Mieszkania z rynku pierwotnego w Kielcach bardzo szybko się wyprzedają, a średnia cena nieruchomości w tym mieście wynosi 6 765 zł/ m kw.