Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Graffika

Dwa wydarzenia z cyklu Dni Kultury Rosyjskiej, konferencja naukowa i wykład o zabytkowych tekstyliach – to wszystko czeka na gości Muzeum w dniach od 24-26 listopada br.

 

W środę 24 listopada 2021 r. Muzeum Historii Kielc zaprasza na dwa wydarzenia z cyklu „Dni Kultury Rosyjskiej":

 

O godz. 9:30 rozpocznie się wykład dr hab. prof. Iriny Rolak oraz dr hab. Martyny Król-Kumor prof. UJK pt. „Elementy rosyjskiego stroju ludowego". Podczas spotkania poznamy historię rosyjskiego stroju ludowego. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Instytutem Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Natomiast o godz. 18:00 placówka zaprasza na spotkanie z wybitnym historykiem prof. Andrzejem Chwalbą, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizującym się w historii relacji polsko-rosyjskich i najnowszej historii Polski. Będzie ono poświęcone najnowszej książce prof. A. Chwalby napisanej wspólnie z dziennikarzem Wojciechem Harpulą pt.  „Polska. Rosja. Historia obsesji, obsesja historii".

 

Obydwa spotkania będą organizowane w siedzibie muzeum przy ul. Świętego Leonarda 4. Muzeum Historii Kielc przypomina, że nadal działa w obowiązującym reżimie obostrzeń sanitarnych.

 

W czwartek 25 listopada 2021 r. Muzeum Historii Kielc wspólnie z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach organizuje II konferencję naukową „Życiorysy niepokornych – Władysław Kosterski-Spalski (1892–1973)".

 

W cyklu konferencji „Życiorysy niepokornych" przypomina sylwetki osób, które w życiu kierowały się etosem działacza społecznego, ryzykując niejednokrotnie własną karierę i bezpieczeństwo w imię wolności i godności drugiego człowieka. Bohaterem drugiej edycji konferencji będzie Władysław Kosterski-Spalski – kielczanin, uczestnik obu wojen światowych. Jako jeden z sympatyków J. Piłsudskiego, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, został członkiem rady miasta oraz ławnikiem, kształtującym tym samym politykę Kielc do 1939 r. Ponadto należał m.in. do Związku Strzeleckiego. W czasie II wojny światowej włączył się w działalność konspiracyjną, pracując w komórkach wywiadu ZWZ-AK. Po 1945 r. zaangażował się w prace PTK i PTTK.

 

Konferencja rozpocznie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia" w Kielcach, ul. Warszawska 5 o godz. 17:00. W czasie jej trwania odbędzie się promocja książki „Życiorysy niepokornych. Stefan Artwiński (1863–1939)". Podstawą do przygotowania publikacji stały się referaty wygłoszone w czasie pierwszego spotkania z cyklu „Życiorysy niepokornych". Artykuły poruszają losy nie tylko samego prezydenta Kielc, ale również jego rodziny oraz prezentują historię miasta w którym żył i działał Artwiński. Autorami poszczególnych rozdziałów są historycy z kieleckich ośrodków naukowych.

 

W piątek 26 listopada 2021 r. o godz. 18:00 MHKi zaprasza na spotkanie pt. „Dawne tkaniny: kłopot czy wartość?" związane z prezentowaną aktualnie w muzeum wystawą czasową „Splendor Cathedralis". Krzysztof Myśliński opowie o sposobach tworzenia  i znaczeniu w historii sztuki zabytkowych tekstyliów.