Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. W dniach 18-24 listopada 2021 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015r.
Celem Kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi, jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na to jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania, a także rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.
Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób zachęcają, aby prowadzić działania zwiększające świadomość ogółu społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz jakie mogą być konsekwencję ich nadużywania.

 

Do pobrania:

- ulotka

- plakat

- Superbakterie oporniaki