Ulice Kościelna i Wolna w Promniku oraz Spacerowa w Strawczynie zostaną rozbudowane. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowy na realizacje dwóch zadań w gminie Strawczyn podpisał z wykonawcami starosta kielecki Mirosław Gębski. Obecni byli członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, Cezary Majcher, Mariusz Ściana, wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, radni powiatowi Krzysztof Soboń i Łukasz Woźniak oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel.

W ramach planowanych inwestycji rozbudowana zostanie droga powiatowa nr 0492T, to jest ulica Spacerowa w Strawczynie i ul. Kościelna w Promniku. Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach, których łączna długość wyniesie 1 kilometr 273 metry. Roboty budowlane obejmą poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy, systemu odwodnienia terenu i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów. Przeprowadzona zostanie także korekta promienia skrętu na skrzyżowaniu z DP 0487T. Wybudowany zostanie też chodnik.

- Gmina Strawczyn jest kolejną gminą powiatu kieleckiego, w której poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak i pieszych. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy rządowe wsparcie w wysokości 1 077 917 zł - mówi starosta Mirosław Gębski.

Realizowane będzie też zadanie dotyczące poprawy komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T, to jest ul. Wolna w Promniku. Prace budowlane będą prowadzone na całej długości drogi. W ramach inwestycji droga zostanie m.in. wzmocniona, poszerzona do szerokości 5,5 m. Ponadto powstaną przejścia dla pieszych i zjazdy indywidualne do posesji. Droga zyska też system odwodnienia. Wzdłuż niej wybudowany będzie chodnik.

- Koszt tej inwestycji to 563 611 zł, z czego 290 100 zł to rządowe dofinansowanie. Dzięki środkom Funduszu Rozwoju Dróg możemy realizować wiele drogowych zadań na terenie powiatu i poprawiać komfort jazdy i bezpieczeństwo - dodaje Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Obie inwestycje powinny zakończyć się do końca 2022 roku. Realizowane będą w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Obecnie na terenie gminy Strawczyn jest w trakcie realizacji inwestycja w miejscowości Oblęgór. Trzy tygodnie temu rozpoczęliśmy prace. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość - dodaje członek Zarządu Cezary Majcher. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w miejscowości Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblegór, Chełmce, Promnik to inwestycja wieloletnia na łączną kwotę ponad 11 mln zł.