Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:1

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:55 dnia 02.01.2022 do godz. 09:00 dnia 03.01.2022

Obszar: zlewnie: Nidy oraz Kamiennej powyżej zbiornika Brody Iłżeckie (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, miejscami w zlewni Nidy wystąpią dalsze wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, przy utrzymującym się stanem ostrzegawczym na Bobrzy w Słowiku oraz z możliwością punktowego przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych. Na Kamiennej w Bzinie stan wody będzie utrzymać się powyżej stanu ostrzegawczego, a w Wąchocku będzie wzrastać powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego. W profilu Michałów na Kamiennej poziom wody będzie wzrastać poniżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Wawrzyniec Kruszewski