Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

„Młodzież akademicka w walce o wolność. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach w latach 1980-1989” - to temat wykładu, który odbędzie się 13 stycznia o godz. 17:00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach. Prelekcję wygłosi Marek Jończyk z Biura Badań Historycznych kieleckiej Delegatury.

Historia powstania i działalność pierwszej w okresie PRL niezależnej organizacji studenckiej na terenie Kielc będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 17.00.

Wykład będzie kolejnym spotkaniem w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski.

Jedną z konsekwencji strajków z sierpnia 1980 r., było uaktywnienie się środowiska studenckiego i w konsekwencji powstanie we wrześniu tego roku ogólnopolskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Już miesiąc później zręby zrzeszenia powstały na dwu działających wówczas kieleckich uczelniach - Wyższej Szkole Pedagogicznej i Politechnice Świętokrzyskiej. Głównymi kierunkami antyreżimowych działań NZS było pogłębianie demokracji w środowisku akademickim, obrona swobód i praw obywatelskich, oraz ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych młodzieży akademickiej. Studenci organizowali obchody zakazanych przez komunistów świąt i rocznic historycznych oraz wykłady, wieczory literackie, spektakle teatralne oparte na nurtach historyczno-patriotycznym i etyczno-filozoficznym. Prowadzili też aktywną działalność kolporterską i wydawniczą. Mimo internowania przywódców zrzeszenia oraz represji w okresie stanu wojennego, studenci kontynuowali działalność opozycyjną. Mieli też duży wkład w przemiany społeczno-polityczne w 1989 r.