70 zwierząt egzotycznych zarejestrowano w Starostwie Powiatowym w Kielcach w 2021 roku. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, gdy było ich zaledwie 18. Najpopularniejsze w 2021 roku były papugi, choć groźnych okazów również nie brakowało.

4 pytony siatkowane, 3 pytony królewskie, po jednym boa dusicielu i leśnym, do tego waran, kameleon jemeński i żółwie - lamparci i stepowy. To gady zarejestrowane w ubiegłym roku w starostwie. Zwierząt egzotycznych na tej liście jest jednak znaczenie więcej, bo najpopularniejsze były ptaki. Zarejestrowano ponad 30 papug. Był też jeden sokół (raróg górski), jeden jastrząb (myszołowiec towarzyski), 10 czyżyków czerwonych (wenezuelskich).

Mariusz Ściana- To znaczący wzrost liczby zwierząt egzotycznych w porównaniu do 2020 roku. Wówczas do rejestru okazów podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej wpisaliśmy 18 zwierząt. Zapewne wpływ na to miała pandemia. Ale liczba ta z roku na rok rośnie. W 2018 roku do rejestru w Starostwie wpisano 30 zwierząt, w 2019 roku było ich 26 - wylicza Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

By zarejestrować zwierzę, należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt wniosek o wpisanie go do rejestru. Trzeba tego dokonać w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie okazu lub sprowadzenia go do Polski. Wzór wniosku, w którym podaje się m.in. nazwę gatunku i cel posiadania zwierzęcia (np. dobra własne, hodowla, edukacja) oraz źródło pochodzenia można pobrać w siedzibie urzędu.