Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że w związku z rezygnacjami pracodawców z przyznanych dofinansowań powstały oszczędności z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 50.000,00 zł .

PUP zaprasza pracodawców z powiatu kieleckiego do składania nowych wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Termin naboru wniosków: 18.05.2022 od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Więcej informacji tutaj.