Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace w konkursie „Dobry klimat mamy, gdy o powietrze dbamy”.

Konkurs miał na celu podnieść świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży na tematy zmian klimatu i jakości powietrza.

- W ramach konkursu uczestnicy przedstawiali problemy dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby poprawy jego jakości. Na pracach pojawiały się takie hasła jak: „Nie wypalaj traw, nie pal śmieci”, „Oszczędzaj energię i wodę, dbaj o rośliny”, „STOP - SMOG”, „NIE DLA SMOGU”,” Mamy tylko jedną Ziemię - jej przyszłość zależy od nas!”, „Tlen to życie - bądź EKO” - mówi Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu w Kielcach i przewodniczący komisji konkursowej.

Na konkurs ogółem wpłynęło 360 prac z 31 placówek oświatowych (304 prace ze szkół podstawowych z klas IV-VII oraz 56 ze szkół podstawowych z klas VIII i szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem uczniów z klas maturalnych).

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę m.in. zgodność z tematem, jasność przekazu, walory edukacyjne i artystyczne, kreatywność, pomysłowość oraz staranność wykonania.

Nagrody zostały przyznane w dwóch grupach wiekowych:

  • szkoły podstawowe kl. IV-VII,
  • szkoły podstawowe kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe (z wyłączeniem uczniów z klas maturalnych).

Laureatom I, II, III miejsca oraz wyróżnień przyznano nagrody indywidualne w postaci sprzętu sportowego, pomoce dydaktyczne, książki.

Zwycięzcy konkursu

Pierwsza grupa wiekowa:

I miejsce - Uczeń klasy IV, ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach;

II miejsce - Uczeń klasy V b, ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach;

III miejsce - Uczeń klasy V b, z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zagnańsku;

Wyróżnienie - Uczennica klasy VI, ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii, gm. Masłów;

Wyróżnienie - Uczennica klasy VII b z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Daleszycach;

Wyróżnienie - Uczennica klasy VII b, ze Szkoły Podstawowej w Kostomłotach Drugich gm. Miedziana Góra;

Wyróżnienie - Uczeń klasy V, ze Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi.

Druga grupa wiekowa:

I miejsce - Uczennica klasy VIIIa z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Daleszycach;

II miejsce - Uczeń klasy II LO z Zespołu Szkół Powiatowych w Chęcinach;

III miejsce - Uczennica klasy II e, z Powiatowego Zespołu Szkól w Łopusznie;

Wyróżnienie - Uczeń klasy I e, z Powiatowego Zespołu Szkól w Łopusznie

Wyróżnienie - Uczennica klasy VIII a, ze Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy;

Wyróżnienie - Uczennica klasy VIII a, z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bodzentynie;

Wyróżnienie - Uczennica klasy III c, z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku.