Rzecznicy konsumentów pomagają bezpłatnie. Udzielają porad prawnych, pomagają w napisaniu pisma reklamacyjnego lub procesowego. Rzecznik może także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub wstąpić - za zgodą konsumenta - do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Zachęcamy do wizyt w kieleckim starostwie.

Jeżeli Przedsiębiorca nie uznał reklamacji towaru lub usługi, konsument może skorzystać z polubownego rozwiązania sporu. Jest to szybkie, skuteczne i bezpłatne - postępowanie, w którym zarówno przedsiębiorca, jak i konsument biorą udział wyłącznie z własnej woli. Spór pomagają rozwiązać niezależni i bezstronni eksperci. Postępowanie to określa się także jako pozasądowe (bez udziału sądu powszechnego).

W celu skorzystania z tego rozwiązania należy wypełnić formularz ADR dostępny m.in. na stronie internetowej Inspekcji Handlowej.

Pomocy w wypełnieniu stosownych dokumentów udziela Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kielcach (pokój 204, Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44).