Na łagowskim rynku odbyła się XXIII edycja Dni Łagowa. Wydarzenie było połączone z 25-leciem Honorowego Krwiodawstwa. W wydarzeniu uczestniczył członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk.

Dni Łagowa rozpoczęły się Uroczystą mszą św. w intencji krwiodawców oraz mieszkańców Miasta i Gminy Łagów w Kościele Parafialnym w Łagowie. Eucharystię koncelebrowali Ks. Franciszek Grela Honorowy Obywatel Łagowa, ks. Andrzej Miller Honorowy Obywatel Gminy Łagów, ks. Mieczysław Kata wikariusz Parafii w Łagowie oraz ks. Mieczysław Surus. We mszy św. uczestniczył poczty sztandarowe z OSP: Łagów, Piotrów, Sadków i Sędek.

Dniom Łagowa towarzyszyły również stoiska Kół Gospodyń Wiejskich z: Lechówka, Nowego Stawu, Piotrowa, Płucek, Sadkowa i Woli Łagowskiej, które serwowały swoje pyszne wyroby. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych z darmowymi zjeżdżalniami watą cukrową i popcornem.

Na scenie zaśpiewała Zuzanna Bera, uczestniczka The Voice of Poland. Swój talent zaprezentowały również Julia Błosińska, Weronika Kotwa i Aleksandra Łata, laureatki konkursów wokalnych oraz Albert Miechowicz, laureat konkursu „Wygraj Szansę”. Na scenie wystąpili także tancerze z Akademii Tańca Kamili Drezno.

Przed łagowską publicznością wystąpili również Ożarowskie Andrusy. Przed widownią, która licznie przybyła na łagowski rynek jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Łobuzy. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Vegas.

Podczas całego wydarzenia odbyła się akcja Krwiodawstwa - Twoja krew ratuje życie. Podczas akcji udało się pobrać blisko 40 jednostek krwi. Dla dawców krwi przewidziane były upominki.

O początkach festynu i honorowego oddawania krwi w gminie Łągów wspomina członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bak - Honorowe Krwiodawstwo w gminie Łągów zapoczątkował 25 lat temu ówczesny proboszcz parafii Łagów, ks. Franciszek Grela, wraz z członkami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, którego byłem Prezesem. Został wtedy zorganizowany festyn zbiórki krwi w gminie Łągów, a ksiądz Franciszek był Honorowym Dawcą Krwi (na swoim koncie miał oddane ponad 100 litrów krwi). Za okazane wielkie serce w oddawaniu krwi został uhonorowany najwyższym odznaczeniem w krwiodawstwie -„Kryształowe serce”, „Zasłużony Dla Narodu” oraz „Złoty Krzyż Zasługi”. Trzeci festyn odbył się już w porozumieniu z gminą, który nazwano Dniami Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. Przy tej okazji nie zapominajmy również, że prawie każdy z nas może oddać cenną krew i w ten sposób uratować komuś życie.

W Dniach Łagowa uczestniczyli również radni powiatowi: Danuta Żebrowska i Bogdan Gierada.