Przed zaplanowaną sesją Rady Powiatu w Kielcach odbyły się posiedzenia komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom: Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu; Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska; Dróg, Komunikacji i Budownictwa; Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu; Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych; Statutowa; Skarg i Wniosków, Petycji oraz Budżetu i Finansów.

W poszczególnych obradach radnych wzięli udział starosta kielecki Mirosław Gębski, wicestarosta Tomasz Pleban, członkowie Zarządu Powiatu Stefan Bąk, Cezary Majcher i Mariusz Ściana, skarbnik powiatu Anna Moskwa oraz przewodniczący Rady Jacek Kuzia.

Na wszystkich komisjach skarbnik przedstawiała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

Radni przyjęli informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pierwsze półrocze 2022 roku, która przedstawiła dyrektor PUP Magdalena Karwat-Kasińska.

Dodatkowo, radni zdecydowali się udzielić pomocy finansowej dla pogorzelców z gminy Zagnańsk oraz dofinansować zakup samochodów pożarniczych dla sześciu gmin: Bodzentyn, Daleszyce, Morawica, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

Na Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych radni wysłuchali szczegółowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach za 2021 r., którą przedstawił dyrektor Rafał Szpak.

Ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Chmielniku za 2021 r. przedstawił także dyrektor Grzegorz Piwko. Podobnie Jarosław Wrzostkiewicz przedstawił sytuację ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach za 2021 r.

Na komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu radni dyskutowali o zasadach rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (1) Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (1)
6

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (2)
Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (3)
Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (4)
Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (5)
Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu (6)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (1) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (1)
5

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (2)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (3)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (4)
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (5)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (1) Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (1)
8

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (2)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (3)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (4)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (5)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (6)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (7)
Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa (8)
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu (1) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu (1)
6

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu (2)
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu (3)
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu (4)
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu (5)
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu (6)
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (1) Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (1)
3

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (2)
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom (3)