O naborze i sytuacji w powiatowych szkołach rozmawiano podczas Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu.

Na tej komisji rozmawiano o stanie organizacyjnym i przygotowaniu do roku szkolnego 2022/2023 szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. W posiedzeniu uczestniczyli wicestarosta Tomasz Pleban oraz skarbnik powiatu Anna Moskwa.
Izabela Dziewięcka, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki opowiedziała o naborze do powiatowych szkół. - Nasze szkoły są bardzo dobrze przygotowane do roku szkolnego. Zapewniamy naszej młodzieży wysoki poziom kształcenia. Cieszymy się, że w tym roku tak wielu pierwszoklasistów rozpocznie naukę w Powiatowych Zespołach Szkół. W szkole w Łopusznie, po raz pierwszy w historii tej placówki, przestali już przyjmować do szkoły, ponieważ szkoła nie dysponowała miejscami. Ma to związek z podwójnym rocznikiem. Możemy się cieszyć, że mamy uczniów - mówiła dyrektorka.
Obecnie w szkołach powiatu przebywa 5 uczniów z Ukrainy, które mają status uchodźcy, 4 w Bodzentynie i jeden w Chmielniku, powiat utrzymał środki na ich utrzymanie. W każdej placówce zatrudnieni są pedagodzy.
Zmienili się dyrektorzy w szkołach. Powiatowe Zespoły Szkół w Łopusznie i Bodzentynie oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie mają nowych dyrektorów.

- Nowi dyrektorzy zostali wyłonieni w drodze ogłoszonych konkursów. Było to konieczne ze względu na upływającą kadencję ich poprzedników. Dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie został Piotr Gajek, a PZS w Łopusznie Agnieszka Prędota - Gad. Z kolei Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie pokieruje Katarzyna Przygodzka, która dotychczas pełniła tam obowiązki dyrektora. Poradnią w Chmielniku pokieruje pani Magdalena Pakosińska.

Radny Zenon Janus dopytywał jak liczne są klasy.