Najpierw przeszkolą się pracownicy powiatowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a później swoją wiedzą podzielą się ze specjalistami z poradni w całym województwie. W Starostwie Powiatowym w Kielcach rozmawiano o nowym projekcie dedykowanym psychologom, pedagogom i logopedom.

W spotkaniu uczestniczyli Katarzyna Nowacka świętokrzyski wicekurator oświaty, Bożena Kropisz i Teresa Kmiecik - wizytatorzy kuratorium, Izabela Dziewięcka dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Marta Nowak kierownik nowego projektu szkoleniowego. Obecni byli również dyrektorzy oraz pracownicy ze wszystkich publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie świętokrzyskim. Wszystkich zebranych w imieniu Zarządu Powiatu powitał Cezary Majcher.

- Takie spotkania są bardzo ważne. Dzięki nim współpraca staje się coraz lepsza, a wtedy łatwiej rozwiązuje się problemy. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Życzę Wam powodzenia - powiedział członek Zarządu Powiatu, otwierając spotkanie.

Nowy pilotażowy projekt pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” to projekt, który realizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Obejmuje całą Polskę, a realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- Nasze spotkanie poświęcone jest przede wszystkim omówieniu i prezentacji założeń projektu oraz roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w kontekście organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - mówiła Bożena Kropisz.

- Projekt ma na celu przede wszystkim wsparcie pracowników poradni w zakresie oceny funkcjonalnej ucznia/dziecka, ale także w organizacji działań postdiagnostycznych. Projekt będzie polegał na tym, że najpierw zostaną przeszkoleni psychologowie z trzech poradni powiatu kieleckiego, a następnie to oni przeszkolą grupę 90 pracowników poradni na terenie województwa świętokrzyskiego. W kolejnym etapie zostanie przeprowadzona ocena funkcjonalna w grupie 50 uczniów - wyjaśniła Katarzyna Nowacka, wicekurator oświaty.

- Na pierwszym etapie, już w październiku odbędzie się szkolenie dla 4 psychologów z poradni powiatowych. Będzie się ono odbywało w formie online na zintegrowanej platformie edukacyjnej, prowadzonej przez ORE. Celem projektu jest wsparcie pracowników we wdrażaniu modelowych rozwiązań - poinformowała Marta Nowak, kierownik projektu.

Podczas spotkania Beata Mazur ze starostwa i jednocześnie koordynator projektu Erasmus+ Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych przedstawiła efekty tego przedsięwzięcia realizowanego przez poradnie powiatu kieleckiego.

W województwie świętokrzyskim działa 39 poradni, z czego 22 są niepubliczne, a 16 publicznych. W powiecie kieleckim funkcjonują trzy w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie.