27 września 1939 roku grupa oficerów Wojska Polskiego podjęła decyzję o utworzeniu Służby Zwycięstwu Polski. Organizacja była zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego. 83. rocznicę tego wydarzenia uczcił członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher.

Historyk, dr Marek Jedynak z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej przypomina, że 27 września 1939 roku, w kraju powstały siły zbrojne dające początek największej podziemnej armii w okupowanej Europie.

- Tego dnia, w jeszcze broniącej się Warszawie, głównodowodzący obroną miasta, gen. Juliusz Rómmel, powierzył swoje kompetencje na obszar całego kraju gen. Michałowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi i polecił utworzenie tajnej organizacji wojskowej. Przyjęła nazwę Służba Zwycięstwu Polski. W ciągu kilku dni, zarysowany został cały plan działalności konspiracyjnej, w tym szerzej polskiego państwa podziemnego. Organizacja objęła swoim zasięgiem wszystkie województwa przedwojennej Polski, tworząc w nich swoje struktury - przypomina. - Z kolei 13 listopada 1939 roku, naczelny wódz oraz premier, gen. Władysław Sikorski zdecydował o rozwiązaniu SZP, powołując w jej miejsce Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego zmienił nazwę na Armię Krajową. Można więc mówić, że 27 września 1939 roku powstały siły zbrojne w kraju. Będące największą w okupowanej Europie armią podziemną. Była to siła, która przez całą wojnę, a nawet dłużej walczyła odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą - dodaje historyk.

Polskie Państwo Podziemne istniało od 27 września 1939 roku do 1 lipca 1945. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości władzy w naszym kraju. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.