Odbyła się sesja Rady Powiatu w Kielcach. Jednym z najważniejszych zagadnień, jakim zajęli się radni było przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji powiatowych placówek ochrony zdrowia w powiecie kieleckim oraz zmian budżecie powiatu.

Radni przyjęli uchwały:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028,
  • zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Chmielnik,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kieleckiego,
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji problemowych Rady Powiatu w Kielcach oraz wyboru przewodniczących komisji,
  • uchwalenie ,,Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach na 2023 rok”.

Radni przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji powiatowych placówek ochrony zdrowia w powiecie kieleckim oraz przyjęli sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w Kielcach za 2022 rok.

W wolnych wnioskach radni zadawali pytania. Andrzej Borowski odpytywał o Rządowy Program Odbudowy Zabytków. - Na jakie zabytki powiat będzie składał wnioski?

- Złożyliśmy trzy wnioski na pałac w Łopusznie, park w Łopusznie i schronisko w Nowej Słupi - wyjaśnił wicestarosta Tomasz Pleban. - Rozpoczęliśmy także procedury naboru dotyczących tych zabytków, gdzie powiat nie jest właścicielem.

Józef Szczepańczyk zaproponował aby zakupiono agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Radny Robert Kaszuba zapytał, jakie zadania drogowe będą składane przez powiat w tym roku. Na pytania opowiadał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel.