LPIKInformujemy, że Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Łopusznie został zamknięty z dniem 20.01.2023 roku.

Obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Łopuszno odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, tel. 41 367-11-01 lub 41 367-11-02.