Starosta kielecki Mirosław Gębski uczestniczył w obradach Komitetu Honorowego Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów.

W siedzibie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich we wtorek 7 marca odbyło się 3. posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów. Obradom przewodniczył marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Komitet Honorowy Obchodów 80. Rocznicy Pacyfikacji Wsi Michniów, złożony z przedstawicieli duchowieństwa, parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, samorządowców, działaczy kultury, historyków, został powołany w celu godnego i odpowiedniego uczczenia pamięci wszystkich, pomordowanych w okresie II wojny światowej mieszkańców polskich wiosek, podczas rocznicowych uroczystości, zaplanowanych na 12 i 13 lipca 2023 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

- Spotykamy się dzisiaj po raz kolejny, by kontynuować prace nad przebiegiem uroczystości w Michniowie, w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Chcemy, by te obchody miały bardzo uroczysty i podniosły charakter, a jednocześnie przypominały wszystkim obecnym, wszystkim pokoleniom polską historię - zaznaczył marszałek Andrzej Bętkowski. - Chcemy, by to święto miało wymiar ogólnopolski, a poprzez naszą placówkę w Brukseli zamierzamy o wydarzeniu mówić na całym świecie. Dziś będziemy pracować nad ostatecznym kształtem zaplanowanych elementów, towarzyszącym obchodom rocznicy.

Podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski wręczył akt powołania do Komitetu ks. Stanisławowi Pichecie, proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Wzdole w gm. Bodzentyn.

Podczas spotkania dyskutowano o zaplanowanych wydarzeniach, składających się na obchody rocznicy pacyfikacji Michniowa. Omówiono planowane wystawy, spotkanie z twórcami michniowskiego mauzoleum, konferencje naukowe oraz konkursy dla uczniów, wyjazdy edukacyjne do mauzoleum, towarzyszące wydawnictwa, koncert “Oratorium Michniowskiego”. Program obchodów przedstawiła Katarzyna Jedynak, kierownik Oddziału Dziedzictwa Kulturowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego.

Uczestniczący w posiedzeniu Komitetu obejrzeli film pt. “Żeby zdążyć opowiedzieć”, zrealizowany przez Stowarzyszenie Sztuka Łączenia w ramach projektu wojewody świętokrzyskiego “W służbie”, dofinansowanego ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Film przedstawia historie mieszkańców regionu, doświadczonych przez wojnę, m.in. ocalałych z pacyfikacji Michniowa.

Warto wspomnieć, iż Starostwo Powiatowe w Kielcach w ramach uroczystości zorganizowało Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej.