Na zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych swoją ofertę edukacyjną prezentowały: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku i Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.

W wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach wziął udział Mariusz Ściana członek Zarządu Powiatu w Kielcach.
Świętokrzyska Giełda Szkół ponadpodstawowych to inicjatywa obejmująca szkoły ponadpodstawowe ze wszystkich powiatów w województwie świętokrzyskim. Cykl spotkań rozpoczął się w Kielcach. W kolejnych tygodniach odbędą się spotkania
w pozostałych powiatach.
Wybór szkoły ponadpodstawowej to dla młodego człowieka ważna decyzja edukacyjna, która ma przełożenie na dorosłe życie i wybór dalszej drogi zawodowej oraz ścieżki przyszłej kariery. Świętokrzyski Kurator Oświaty wychodząc naprzeciw ósmoklasistom podjął inicjatywę o zorganizowaniu Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych.
Giełda ma umożliwić uczniom klas ósmych szkół podstawowych dostęp do informacji o ofercie kształcenia dostępnej na terenie województwa.