Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk ObronyTerytorialnej wystąpi gościnnie podczas XIV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę,14 maja w Daleszycach.

Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej z siedzibą w Radomiu została powołana rozkazem Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dn. 07 października 2022r.

Koordynatorem Orkiestry z ramienia Dowódcy WOT jest Szef Oddziału
Współpracy Cywilno- Wojskowej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej- płk Łukasz Baranowski, a jej Dowódcą- Kapelmistrzem jest st. chor. szt. Tomasz Chwaliński.
Nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem Orkiestry sprawuje Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Targoński.

Aktualnie zespół tworzy 40 muzyków. Są to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. Ukompletowanie Orkiestry systematycznie wzrasta i docelowo będzie ona liczyła ponad 60 0sób.
Do podstawowych zadań Orkiestry Reprezentacyjnej WOT należy zabezpieczanie uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych oraz patriotyczno- religijnych na terenie całego kraju.
W repertuarze OR WOT znajdują się utwory związane z ceremoniałem wojskowym, marszowe, patriotyczne i religijne, ale również utwory rozrywkowe wykonywane przez artystów polskich i zagranicznych, w tym muzyka bigbandowa.

Pomimo krótkiego funkcjonowania Orkiestra uświetniła m. in. w dniu 1 marca br. centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie
przy udziale najwyższych władz państwowych. Doceniając wysoki poziom artystyczny i ogólnowojskowy terytorialsów-muzyków, Dowódca Garnizonu Radom zaprosił Orkiestrę do zabezpieczenia oprawy muzycznej obchodów uroczystości
upamiętniających Ofiary Firleja, Katastrofy Smoleńskiej oraz Zbrodni Katyńskiej.


Fot. OR WOT