32 uczniów z Ukrainy z dwóch szkół powiatu kieleckiego otrzyma sprzęt komputerowy. To dzięki unijnemu wsparciu, jakie otrzymał samorząd powiatu kieleckiego.

Umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów/uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy podpisali dzisiaj wicestarosta Tomasz Pleban, członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana oraz skarbnik Anna Moskwa z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik.

- Wartość całkowita umowy to 200 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne to 70 tys. zł. - wylicza Tomasz Pleban. - Wsparciem zostanie objętych 32 uczniów/uchodźców z dwóch szkół powiatu kieleckiego, z Powiatowego Zespół Szkół w Chęcinach, gdzie uczy się 23 uchodźców oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, gdzie kształci się 9 uczniów. Ze środków projektowych planujemy zakup komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem w ilości 32 kompletów, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne. Komputery i urządzenia wielofunkcyjne będą wykorzystywanie podczas zajęć informatyki oraz na przedmiotach zawodowych informatycznych, a także w razie konieczności uczniom umożliwi się korzystanie z urządzeń po zajęciach lekcyjnych. Tablice multimedialne, będą wykorzystane w wybranych salach lekcyjnych.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt i oprogramowanie po zakończeniu działań zbrojnych w Ukrainie, będzie służył do praktycznej edukacji w placówkach oświatowych.

Warto podkreślić, że 18 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków do Działania 13.2 Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nabór trwał od 1 do 16 lutego, a kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 6 mln 91 tys. zł. Konkurs skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego oraz organów prowadzących szkoły. W jego ramach o wsparcie mogły starać się te podmioty, które udokumentowały, że w prowadzonych przez nie placówkach oświatowych uczy się co najmniej pięciu uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski - W ramach naboru wpłynęło 13 projektów na łączną wartość 2 mln 308 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 mln 957 tys. zł. Wszystkie złożone projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę spełnienia kryteriów wyboru, natomiast 4 projekty złożone przez gminy Górno, Piekoszów, Chęciny oraz powiat skarżyski nie uzyskały wymaganych co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, a jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji projektu.

Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 8 projektów (7 gmin i powiat). Łączna wartość projektów to 1 487 933,82 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1 264 743,7 zł.

Jako dodała Renata Janik, z zakupionego sprzętu skorzysta 572 uczniów/uchodźców z Ukrainy, pobierających naukę w 33 placówkach oświatowych.