Celem turnieju jest integracja mieszkańców powiatu kieleckiego poprzez rywalizację sportową i zabawę, propagowanie idei współzawodnictwa i właściwych postaw zawodników i kibiców. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta kielecki Mirosław Gębski.

Zmagania sportowe odbędą się 22 września w godz. 14-20 na sali Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie oraz placu przed Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Markiz” w Łopusznie. Turniej organizowany jest przez Koło Gospodyń Wiejskich „Antonówki” Antonielów przy współpracy Związku KGW Powiatu Kieleckiego oraz Centrum Edukacji Lokalnej w Łopusznie. W imprezie wezmą udział zawodnicy z kilku sąsiadujących gmin z 3 powiatów: koneckiego, włoszczowskiego i kieleckiego.

Organizator przewidział dyscypliny indywidualne oraz gry zespołowe. W turnieju uczestniczą drużyny 3 osobowe z poszczególnych sołectw z powiatu kieleckiego. Do dyscyplin indywidualnych możliwe jest zgłoszenie tylko 1 osoby z sołectwa.

Konkurencje drużynowe: przeciąganie liny, bieg sztafetowy między przeszkodami. 50 m., biegające kółko i krzyżyk.

Konkurencje indywidualne: rzut gumowcem na odległość, strzał piłką do bramki, bieg slalomem, z omijaniem, okrążaniem stojaków. 50 m., rzucanie do puszek piłeczkami.