Specjalny Zespół ds. czynności związanych z rzeczą znalezioną tj. pojazdu gąsienicowego Bergepanther, wskazanego na podstawie zawiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, jako zabytek, dokonał oględzin miejsca znalezienia pojazdu z czasów II wojny światowej. Obiekt został przejęty, a nastepnie zabezpieczony przez pracowników kieleckiego starostwa w celu jego przekazania do muzeum przez konserwatora.

Zespół powołany przez starostę kieleckiego Mirosława Gębskiego na czele z Eweliną Kaczmarzyk dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego pojechał 21 września 2023 r. do Bieleckich Młynów w gminie Morawica, gdzie znaleziono gąsienicowy pojazd remontowo- ewakuacyjny Bergepanther. Zgodnie z wytycznymi zespół obejrzał miejsca znalezienia wraku i sporządził dokumentację fotograficzną. Następnie przejął znaleziony obiekt i pozyskał od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach wskazówki celem jego dalszego zabezpieczenia. - Konserwator zobowiązał się do niezwłocznego wydania decyzji odnośnie wskazania podmiotu, któremu obiekt zostanie oddany na przechowanie- mówi przewodnicząca Zespołu Ewelina Kaczmarzyk.

Przypomnijmy, w Bieleckich Młynach, gm. Morawica były prowadzone prace poszukiwawcze potencjalnego wraku pojazdu pancernego z czasów II wojny światowej.

W trakcie prac poszukiwawczo - wydobywczych pozyskano niekompletny wrak niemieckiego, gąsienicowego pojazdu remontowo - ewakuacyjnego Bergepanther w stanie wskazującym na rozerwanie wybuchem.

Informacje o rozpoczęciu poszukiwań kieleckie starostwo pozyskało w czwartek 14 września. Oficjalne zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do starostwa 18 września od Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej w Warszawie.

Po zdobyciu informacji na temat znaleziska starosta kielecki zawiadomił 20 września Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o znalezionej rzeczy, która potencjalnie może stanowić wartość historyczną.

Konserwator dokonał oględzin rzeczy znalezionej 21 września i wydał opinię, że znaleziony wrak stanowi zabytek.

Starosta kielecki po pozyskaniu wiedzy o znalezieniu zabytku Zarządzeniem nr 173/2023 z dnia 21 września 2023 roku powołał Zespół ds. czynności związanych z rzeczą znalezioną tj. pojazdu gąsienicowego Bergepanther, wskazanego na podstawie zawiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, jako zabytek. Zespół dokonał przejęcia zabytku na miejscu jego obecnego przechowywania.

Znaleziony pojazd został zabezpieczony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach w piątek, 22 września. W dalszej kolejności zabytek będzie oddany na przechowanie do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, które wystąpiło do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z deklaracją chęci przejęcia zabytku.