W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach uruchomiony został punkt doradztwa dla młodzieży, utworzony w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży”.

Z tej okazji w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się symboliczne otwarcie punktu doradztwa, w którym uczestniczył starosta kielecki Mirosław Gębski. - Kolejne osoby bezrobotne z terenu powiatu kieleckiego będą miały lepszy start w życie zawodowe. W tym przypadku projekt skierowany jest do osób młodych, do 30 tego roku życia. Cieszę się, że urząd pracy realizuje kolejne zadanie, dzięki któremu w powiecie będzie się zmniejszało bezrobocie - powiedział starosta.

Punkt zlokalizowany jest na parterze. Jak wyjaśniła dyrektor PUP Magdalena Karwat - Kasińska, na ten cel zostały zaadaptowane w siedzibie PUP w Kielcach dwa pokoje na hali obsługi klienta, gdzie w jednym dyżur będzie pełnił pośrednik praca i doradca zawodowy natomiast w drugim rotacyjnie dyżur będą pełnili raz w tygodniu psycholog oraz radca prawny.

- Założeniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie elastycznego schematu wsparcia dla osób do 30 roku życia w zakresie następujących obszarów: aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego - mówi dyrektor.

Co ważne, w 9 najdalej oddalonych od siedziby PUP gminach, jak Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce Łagów Łopuszno, Nowa Słupia, Pierzchnica Strawczyn, Raków, zostaną utworzone Mobilne Punkty Doradztwa.

- Dyżur będzie pełnił tam oddelegowany przez partnera projektu pracownik socjalny, który będzie udzielał informacji w zakresie możliwych form pomocy społecznej oraz oddelegowani pracownicy PUP w Kielcach tj. pośrednik pracy czy doradca zawodowy - dodaje Magdalena Karwat - Kasińska.

Planowane są 3 wyjazdy do każdej z 9 Gmin.

W 2024 roku w ramach powyższego projektu zaplanowane są szkolenia indywidualne oraz treningi stażowe dla 30 uczestników projektu. Z kolei dla 9 uczestników przewidziany jest „bon zdrowotny ‘’ w wysokości 1000 zł, który będzie oferował możliwość skorzystania z usługi zdrowotnej takiej jak wizyta u okulisty, dietetyka lub logopedy.

Projekt skierowany dla osób do 30 roku życia pn. „Doradzamy- Pomagamy” - Punkt Doradztwa dla Młodzieży, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru „ Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży”.

Powstały Punkt Doradztwa dla Młodzieży będzie oferował wsparcie i informację w zakresie:

  • aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;
  • form pomocy społecznej;
  • doradztwa psychologicznego;
  • doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
  • doradztwa prawnego i ekonomiczno - finansowego.

Okres realizacji : 03.07.2023r.- 31.12.2024r. Całkowita wartość projektu : 931 657,25 zł

Źródłem finansowania są środki rezerwy Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.