Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 94

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:00 dnia 28.10.2023 do godz. 11:00 dnia 29.10.2023

Obszar: Pilica do Zb. Sulejów (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni Czarnej przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Czarnej w Januszewicach.   

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.