Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 00:25 dnia 05.12.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Silny mróz

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: Największe spadki temperatury miały miejsce we wczesnych godzinach nocnych; temperatura obniżyła się miejscami do około -17°C. W najbliższych 2-3 godzinach w związku ze wzrostem zachmurzenia nie prognozuje się dalszych spadków temperatury powietrza.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Pliki do pobrania

  • Komunikat meteorologiczny z godz. 00:25 dnia 05.12.2023 - Silny mróz
    280.94 KB
    Data publikacji : 05.12.2023 01:00