TERMINARZ

POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU W KIELCACH

LP.

NAZWA KOMISJI

DATA

GODZ./ ZAPROSZENI

SALA

1.

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

(wspólne posiedzenie)

24.01.2024r.

(środa)

11.30

Dyrektor PZD w Kielcach

231

2.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

(wspólne posiedzenie)

24.01.2024r.

(środa)

13.00

335

3.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

24.01.2024r.

(środa)

14.00

231

4.

Komisja Budżetu i Finansów

26.01.2024r.

(piątek)

11.00

231

5.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

26.01.2024r.

(piątek)

13.00

231

Sesja Rady Powiatu - 29.01.2024r. (poniedziałek) godz. 16.00,

sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach (s. 268, II p.)