Trzej studenci z Kielc nagrodzeni ministerialnymi stypendiami
W tegorocznym rozdaniu ministerialnych stypendiów, trzech studentów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyróżniono za ich wybitne dokonania. To wyjątkowe uznanie podkreśla nie tylko talent i ciężką pracę samych laureatów, ale również poziom kształcenia na uczelni.
  1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Wieczorek, przyznał stypendia na rok akademicki 2023/24.
  2. Wśród laureatów znalazło się troje studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
  3. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
  4. Każdy ze studentów otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 17 tysięcy złotych.

W tym roku, wśród grona szczęśliwców, którzy otrzymali wsparcie finansowe od ministerstwa, znaleźli się: Zuzanna Malec, studiująca wzornictwo, Dawid Plutecki z kierunku lekarskiego oraz Karolina Świeca, przyszła prawniczka. To nie tylko dowód na ich indywidualne talenty i zaangażowanie, ale również światło dla innych studentów, inspirujące do dążenia do własnych osiągnięć.

W całej Polsce stypendium otrzymało 386 studentów, co podkreśla rangę i prestiż tego wyróżnienia. Kwota 17 tysięcy złotych, jaką każdy z laureatów otrzyma, jest znaczącym wsparciem w dalszym rozwoju ich pasji i umiejętności. Minister Dariusz Wieczorek, przyznając te stypendia, zaznaczył, że są one nie tylko formą wsparcia materialnego, ale przede wszystkim uznaniem dla młodych ludzi, którzy swoją pracą i talentem wnoszą cenny wkład w rozwój nauki, sztuki oraz sportu w Polsce.

Wyróżnienie trójki studentów z Kielc to świetna okazja, by cała społeczność akademicka oraz mieszkańcy mogli poczuć dumę z poziomu kształcenia i możliwości, jakie oferuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego. To również zachęta dla innych studentów, by nieustannie rozwijać swoje pasje i dążyć do wyznaczonych celów, mając na uwadze, że ich praca może zostać doceniona i nagrodzona na najwyższym poziomie.


Opierając się na: Urząd Wojewódzki w Kielcach