Nabór wniosków o nagrodę
W naszym mieście ponownie nadarza się wyjątkowa okazja do wyróżnienia najzdolniejszych. "Nadzieje Kielc", prestiżowa nagroda dla uczniów o wybitnych osiągnięciach, oczekuje na swoich nowych laureatów. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna, już 29. edycja, przyniesie wiele emocji i wyjątkowych talentów do zauważenia.
  1. Nagroda "Nadzieje Kielc" jest przyznawana uczniom szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w nauce, kulturze, sporcie i działalności społecznej.
  2. Laureaci mogą liczyć na nagrody pieniężne w wysokości 3500 zł, statuetki oraz dyplomy.
  3. Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 30 kwietnia.
  4. Za zgłoszenia odpowiedzialne są dyrekcje szkół, organizacje społeczne oraz inne instytucje.

Konkurs "Nadzieje Kielc" to już niemal trzy dekady tradycji w wyłanianiu i docenianiu młodych talentów, które rozwijają swoje pasje i zdolności, przyczyniając się tym samym do promocji miasta. Wśród kryteriów oceny znajdują się nie tylko osiągnięcia naukowe, ale również sukcesy na polu kultury, sportu oraz aktywność społeczna, co podkreśla wszechstronność i bogactwo zainteresowań młodych mieszkańców.

Przyznawane w czerwcu nagrody to nie tylko finansowe wsparcie, ale przede wszystkim ogromne wyróżnienie i uznanie dla młodych ludzi, którzy swoją pracą i talentem zdobywają laury na olimpiadach, konkursach czy mistrzostwach. Statuetki, które są dziełem Sławomira Micka, stanowią symboliczny gest docenienia ich wysiłków i sukcesów.

Warto wspomnieć, że zgłoszenia kandydatur mogą dokonywać nie tylko dyrektorzy szkół, ale również różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, co dodatkowo zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Wymogiem jest dołączenie opinii Rady Pedagogicznej lub innego wnioskodawcy oraz zgody samego kandydata.

Zainteresowani mogą znaleźć wszelkie potrzebne informacje oraz dokładny regulamin konkursu bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, gdzie również należy składać wnioski. O szczegółach można także dowiedzieć się, dzwoniąc pod podane numery telefonu. To wyjątkowa szansa dla młodych talentów na zaistnienie i zdobycie cennego wyróżnienia.


Według informacji z: Urząd Miasta Kielce