Beata Osmólska-Kaleta nowym dyrektorem Poradni w Piekoszowie
Beata Osmólska-Kaleta ponownie dyrektorem Powiatowej Poradni w Piekoszowie. Znamy szczegóły jej kadencji i osiągnięcia.
  1. Beata Osmólska-Kaleta została wybrana na dyrektora poradni na kolejne pięć lat.
  2. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne i liczne kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki.
  3. Poradnia rozwija się pod jej kierownictwem, oferując nowoczesne metody terapeutyczne.
  4. Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń i nagród.

W wyniku niedawno zakończonego konkursu, Beata Osmólska-Kaleta zostanie na kolejne pięć lat dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie. Tę decyzję podjął Zarząd Powiatu w Kielcach, doceniając jej dotychczasowe zaangażowanie i skuteczność w zarządzaniu placówką. Spotkanie z udziałem starosty kieleckiego, Mirosława Gębskiego oraz członków zarządu potwierdziło jednomyślność w kwestii jej reelekcji.

Beata Osmólska-Kaleta ma 35 lat doświadczenia w pracy pedagogicznej. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, co potwierdzają ukończone przez nią kursy i szkolenia, w tym z zakresu oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, a także liczne warsztaty z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pod jej kierownictwem poradnia bardzo się rozwinęła, co znacząco wpłynęło na poprawę jakości oferowanych usług. Za jej kadencji powstało pięć nowoczesnych gabinetów psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych, które są wykorzystywane m.in. do terapii EEG biofeedback. Dzięki jej staraniom, poradnia stała się miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą liczyć na profesjonalną pomoc.

Pani dyrektor za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała między innymi Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal KEN, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a także liczne nagrody od dyrektora poradni oraz starosty kieleckiego. Jej zaangażowanie i kompetencje są wysoko cenione zarówno w środowisku lokalnym, jak i w szerszych kręgach oświatowych.

Ta kadencja to kolejny rozdział w jej karierze, zapowiadający dalsze sukcesy i rozwój poradni, co niewątpliwie przyczyni się do dalszego wzrostu jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w regionie.


Na podstawie: Powiat Kielecki