Nowi członkowie WRDS przywitani na posiedzeniu w Kielcach
Sprzedaż jednego z największych zakładów przemysłowych w regionie, Celsa Huta Ostrowiec, była głównym tematem czwartkowego spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczył mu wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, a wśród uczestników byli nowi członkowie WRDS.
  1. Głównym tematem była sprzedaż Celsa Huta Ostrowiec.
  2. Spotkanie prowadził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
  3. Przywitanie nowych członków WRDS w Kielcach.
  4. Omówiono wyzwania związane z wysokimi cenami energii.

W czwartkowym spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 6 czerwca, jednym z głównych punktów obrad była przyszłość Celsa Huta Ostrowiec. Ten kluczowy zakład przemysłowy w regionie stanął przed wyzwaniem sprzedaży, co przyciągnęło uwagę wielu interesariuszy.

Spotkanie prowadził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który przywitał nowych członków WRDS. Wśród nich byli przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Ireneusz Piasecki, dyrektor generalny, oraz Sławomir Pastuszka, kierownik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju. Ich doświadczenie i wiedza mają wzmocnić działania Rady.

Kolejnym ważnym tematem dyskusji były wyzwania związane z rosnącymi cenami energii, które szczególnie dotykają sektor hutniczy. Problemy te mogą mieć poważne konsekwencje dla gospodarki przemysłowej kraju. Głos w tej sprawie zabrał Wojciech Krasuski, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Celsa Huta Ostrowiec, który przedstawił obecną sytuację branży hutniczej w Polsce.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego pełnią istotną rolę jako regionalne instytucje dialogu społecznego. Ich działania obejmują wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, a także w kwestiach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej. WRDS opiniuje również projekty strategii rozwoju województwa oraz programy związane z zadaniami związków zawodowych i pracodawców.

W kontekście omawianej sprzedaży, WRDS ma za zadanie monitorować i oceniać wpływ takich decyzji na lokalną gospodarkę i społeczność. Spotkanie w Kielcach pokazało, jak ważne są te dyskusje dla przyszłości regionu i jego mieszkańców.


Wg inf z: Urząd Wojewódzki w Kielcach