Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w Bielinach
Podsumowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przyniosło gminie Bieliny znaczące korzyści finansowe i infrastructuralne. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry, zrealizowano liczne projekty, które bezpośrednio wpłynęły na jakość życia mieszkańców oraz rozwój lokalnych przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. W konferencji podsumowującej uczestniczyli ważni przedstawiciele władz lokalnych, którzy podkreślali znaczenie współpracy i integracji społecznej.

Współpraca kluczem do sukcesu – opinie przedstawicieli władz

Podczas konferencji w Bielinach, wicestarosta kielecki Tomasz Dulny oraz marszałek Renata Janik wyrazili swoje zadowolenie z osiągnięć gminy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Wicestarosta Dulny podkreślił, że wartościowe inicjatywy i działania mają korzystny wpływ na mieszkańców gmin, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Renata Janik, marszałek, również zwróciła uwagę na znaczenie współpracy: „Dobra współpraca zawsze owocuje. Te liczne projekty, które zrealizowaliście, dają Wam możliwość tworzenia oddolnych inicjatyw tych wszystkich działań, które Was łączą oraz integrują. Mam nadzieję, że z tej nowej perspektywy, którą już wdrażamy, skorzystają mieszkańcy Bielin, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe” – mówiła Janik.

Finansowanie i realizacja projektów – konkretne liczby i działania

Gmina Bieliny, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, otrzymała blisko 3 miliony złotych. Środki te przeznaczono na różnorodne inicjatywy, które obejmowały m.in. dofinansowanie dla uruchamiania działalności gospodarczej, pozyskiwanie grantów oraz środki z konkursów i operacji własnych.

Warto podkreślić, że obszar działania strategii obejmował nie tylko Bieliny, ale również Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączną, Suchedniów i Wąchock. Dzięki wsparciu finansowemu, możliwe było zrealizowanie projektów, które znacząco przyczyniły się do poprawy infrastruktury i jakości życia w tych gminach.

Prezentacja projektów i plany na przyszłość

Podczas spotkania zaprezentowano głównie projekty zrealizowane na terenie Gminy Bieliny dzięki środkom pozostającym w dyspozycji LGD na wdrażanie strategii w ostatniej perspektywie finansowej. Były to inicjatywy, które miały na celu rozwój lokalny i integrację społeczności.

Przedstawiono również założenia nowej strategii na lata 2023-2027, która ma na celu kontynuację działań wspierających rozwój gminy. Wójt gminy Bieliny, Sławomir Kopacz, wyraził nadzieję, że nowa strategia przyniesie równie pozytywne efekty, jak jej poprzedniczka.

Znaczenie strategii dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców

Dzięki realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, mieszkańcy Bielin i okolicznych gmin mogli korzystać z licznych udogodnień i projektów, które bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości ich życia. Przedsiębiorcy zyskali nowe możliwości rozwoju, a organizacje pozarządowe mogły realizować swoje cele dzięki pozyskanym funduszom.

Podsumowanie działań z ostatniej perspektywy finansowej pokazuje, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności. Nowa strategia na lata 2023-2027 daje nadzieję na dalszy rozwój i jeszcze większą integrację mieszkańców.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Kielcach