Powiat Kielecki zawiera nową umowę użyczenia działki w gminie Chęciny na 3 lata
Powiat Kielecki ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia kolejnej umowy użyczenia na okres trzech lat. Znajdująca się na terenie gminy Chęciny działka jest gotowa do ponownego użyczenia, co może zainteresować wielu mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Nieruchomość w gminie Chęciny dostępna do ponownego użyczenia

Powiat Kielecki poinformował o możliwości ponownego użyczenia jednej ze swoich nieruchomości na okres trzech lat. Działka, która jest przedmiotem ogłoszenia, znajduje się w gminie Chęciny i jest oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 137/75. Powierzchnia tej nieruchomości wynosi 0,0189 ha, a dokładna lokalizacja to obręb 0014 Starochęciny.

Znaczenie użyczenia nieruchomości dla lokalnej społeczności

Użyczenie nieruchomości na okres trzech lat to istotna kwestia dla mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Chęciny. Takie działanie może przyczynić się do rozwoju lokalnych inicjatyw oraz wspierać działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, udostępnienie działki może służyć jako miejsce dla różnego rodzaju projektów społecznych czy kulturalnych, co z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia w regionie.

Procedura i warunki użyczenia

W celu zawarcia umowy użyczenia, potencjalni zainteresowani muszą spełnić określone wymagania formalne i złożyć odpowiednie dokumenty. Informacje dotyczące procedury i warunków można uzyskać bezpośrednio w urzędzie Powiatu Kieleckiego. Ważne jest, aby osoby zainteresowane przygotowały się odpowiednio i złożyły swoje wnioski w terminie.

Perspektywy dla przyszłych użytkowników działki

Użyczenie nieruchomości daje przyszłym użytkownikom szerokie możliwości wykorzystania działki zgodnie z ich potrzebami i planami. Dzięki temu, mogą oni realizować projekty, które przyczynią się do rozwoju lokalnej społeczności oraz gospodarki. Warto podkreślić, że każde takie działanie wspiera również zrównoważony rozwój regionu i może przynieść korzyści na wielu płaszczyznach.

Podsumowując, ogłoszenie Powiatu Kieleckiego dotyczące użyczenia działki w gminie Chęciny to ważna informacja, która może zainteresować wielu mieszkańców. Warto śledzić dalsze komunikaty urzędu, aby być na bieżąco z procedurami i terminami związanymi z tym przedsięwzięciem.


Powiat Kielecki