Zobacz w  Internetowej Telewizji Kielce 

 

9 marca 1919 roku odbyła się w Kielcach pierwsza po odzyskaniu niepodległości sesja Rady Miasta. W setną rocznicę tego wydarzenia Rada Miasta bieżącej kadencji, część obrad poświęciła historii kieleckiego samorządu. Przedstawił ją dr Paweł Wolańczyk z Muzeum Historii Kielc, w prezentacji zatytułowanej „Początek Nowoczesnego Samorządu”. Wspomniał też o postaciach przedwojennych prezydentów miasta.
Na sali obecni byli przewodniczący rady poprzednich kadencji, w tym Tomasz Bogucki, Stanisław Rupniewski, Wojciech Saletra, Krzysztof Słoń i Dariusz Kozak.


W części roboczej sesji radni podjęli uchwały zmieniające porządek obrad, w tym wycofanie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz podnajmu lokalu położonego w budynku przy ulicy Olszewskiego 20.
Procedowali też uchwały dotyczące zmian w budżecie Miasta Kielce na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2045 z autopoprawką.

 

Radni przyjęli uchwały dotyczące „Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, wprowadzającą zmiany do obowiązujących przepisów regulujących udzielanie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych czy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Wspomniane uchwały rekomendował Ryszard Muciek, dyrektor Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem.

 

Magdalena Gościniewicz, zastępca dyrektora MOPR-u przedstawiła projekt uchwały regulującej zakres działań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, który radni przyjęli jednogłośnie. Na te działania w budżecie instytucji przeznaczono nieco ponad 9 mln.

 

Radni jednogłośnie przyjęli kilkanaście uchwał porządkujących politykę gospodarki nieruchomościami i gruntami w mieście, które przedstawił i rekomendował Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.