O zmianach personalnych w Urzędzie Miasta, w związku z obowiązującą od dziś nową strukturą organizacyjną, poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele władz miasta. Na p.o. dyrektórów nowych wydziałów powołani zostali:

 

 

Wydział Organizacji i Kadr - pełniąca obowiązki dyrektora Elżbieta Korczyńska,

 

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej - pełniąca obowiązki dyrektora Anita Lagierska,

 

Wydział Komunikacji - pełniący obowiązki dyrektora Tadeusz Kot,

 

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - pełniący obowiązki dyrektora Piotr Mołas,

 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pełniący obowiązki dyrektora Piotr Łojek,

 

Wydział Urbanistyki i Architektury - pełniący obowiązki dyrektora Artur Hajdorowicz,

 

Wydział Geodezji - pełniąca obowiązki dyrektora Monika Łysek,

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - pełniący obowiązki dyrektora Filip Pietrzyk,

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska - pełniąca obowiązki dyrektora Aneta Boroń,

 

Wydział Budżetu i Księgowości - będzie podlegał bezpośrednio skarbnikowi miasta Beacie Pawłowskiej;

 

Wydział Podatków, Należności i Windykacji - pełniąca obowiązki - Dorota Polak,

 

Wydział Administracyjny - pełniący obowiązki dyrektora Albert Wawrzycki,

 

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - pełniący obowiązki dyrektora Mieczysław Pastuszko,

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - pełniący obowiązki dyrektora Krzysztof Papuda,

 

Biuro do spraw Inteligentnego Zarządzania Rozwojem - Smart City - pełniąca obowiązki dyrektora Anna Dwurnik.Zapis konferencji prasowej dostępny jest na: www.facebook.com/kielce.oficjalna