Ponad 40-osobowa orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach wystąpi dzisiaj (11 czerwca br.) w Wiedniu. Młodzi artyści uświetnią swoją muzyką inaugurację XXVIII Dni Kultury Polskiej w Austrii organizowanych przez Forum Polonii - Wspólnotę Polskich Organizacji w Austrii. Koncert nosi tytuł „Najpiękniejsza muzyka polska” i składają się na niego utwory I.J. Paderewskiego, H. Czyż, W. Kilara, I. Dobrzyńskiego.

 

Kielczanie mieli okazję wysłuchać koncertu w dn. 5 czerwca br. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, gdzie uczniowie wykonali jego prapremierę. Występ w ojczyźnie Straussa i Mozarta jest dla młodych artystów doskonałą okazją do szlifowania swoich umiejętności przed wymagającą publicznością. Jest to również wyjątkowa promocja dla naszego Miasta. Wychowankowie szkoły muzycznej m.in. rozdystrybuują przekazane przez Miasto informatory i foldery turystyczne wśród widzów.  

 

Udział orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach w Dniach Kultury Polskiej w Wiedniu otrzymał wsparcie finansowe Miasta Kielce.