W poniedziałek, 17 czerwca, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1) o godzinie 10.00 odbędzie się konferencja pn.: „Rola inwestycji infrastrukturalnych w kreowaniu wzrostu gospodarczego”. Do udziału w spotkaniu Prezydent Miasta Bogdan Wenta zaprosił kieleckich radnych, parlamentarzystów regionu świętokrzyskiego oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rozwój lokalnej infrastruktury transportowej. Zaproszenia zostały wysłane również do wójtów i burmistrzów gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz do Starosty Powiatu Kieleckiego.

 

Dobre skomunikowanie miasta i regionu za pomocą dróg ma kluczowe znaczenia dla stabilnego wzrostu gospodarczego. Widać to doskonale na przykładzie licznych polskich miejscowości, które dzięki poprowadzeniu w ich pobliżu nowych autostrad przeżywają w ostatnich latach okres intensywnego rozwoju. Inwestycje w infrastrukturę drogową wymagają ogromnych nakładów finansowych, a przy tym samorządy mają ograniczony wpływ na to, które inwestycje o znaczeniu krajowym zostaną w pierwszej kolejności zmodernizowane lub zbudowane. Trwa dyskusja, na ile transport drogowy powinien być wspierany lub zastępowany przez bardziej ekologiczny transport kolejowy.

 

O problemach i wyzwaniach, które stoją zarówno przed samorządowcami, jak i osobami kreującymi politykę transportową na szczeblu krajowym, będzie można porozmawiać podczas poniedziałkowej konferencji organizowanej z inicjatywy prezydenta Bogdana Wenty. Do wygłoszenia prelekcji na ten temat został zaproszony dr Michał Wolański, ekspert i analityk w dziedzinie transportu publicznego i zrównoważonej mobilności oraz pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Więcej informacji na ten temat udziela Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce, mail: ; tel. 41 36 76 557.