Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Przedstawiciele władz miasta podczas dzisiejszej sesji złożyli wyrazy podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Kielc dla dyrektorów placówek oświatowych, w związku z ich przejściem na emeryturę. Wśród nich znaleźli się: Andrzej Maćkowski (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), Jadwiga Chudzik (dyr. Żłobka Samorządowego nr 12), Marianna Konecka (dyr. PS nr 33), Anna Piotrowska (dyr. PS nr 36), Wiesława Ciszek (dyr. SP nr 5), Elżbieta Dudała (dyr. SP nr 9), Urszula Pyk (dyr. SP nr 7) oraz Kazimiera Nowak (dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2).