Rok akademicki 2019/2020  zainaugurował Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczelnia świętuje w tym roku 50 - lecie istnienia. W 1969 roku powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską, 10 lat później nadano jej imię Jana Kochanowskiego, w roku 2000 stała się Akademią, osiem lat później uzyskała status uniwersytetu przymiotnikowego, a od 2013 roku nosi nazwę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. To duży, wieloprofilowy uniwersytet. 12 tysięcy studentów, w tym ponad 600 studentów spoza Polski, z 28 krajów i czterech kontynentów. To ponad 1400 pracowników, w tym niemal 900 nauczycieli akademickich. To szeroka oferta kształcenia na 48 kierunkach studiów i  nowoczesna infrastruktura, bardzo w ostatniej dekadzie rozbudowana i zmodernizowana. Naukę na pierwszym roku UJK podjęło w tym roku ponad 4 tys.200 studentów.

 

W tym wielkim święcie kieleckiej uczelni uczestniczyło wielu gości. Parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe, rektorzy i pracownicy wyższych uczelni, przedstawiciele różnych środowisk oraz studenci. Na ręce rektora UJK, który po raz ostatni w drugiej pełnionej przez siebie kadencji, inaugurował nowy rok akademicki, trafiły czeki z dotacjami na niemal 28 mln zł, przekazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Złożono także wiele podziękowań i gratulacji oraz życzeń, aby uczelnia nadal tak intensywnie się rozwijała.

 

Relacja filmowa ukaże się jutro w ITV Kielce.

 

W najbliższych dniach odbędzie się kilka wydarzeń związanych z rozpoczęciem roku akademickiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

 

W poniedziałek  7 października o godz. 12.00 w Auli 0/13 w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej) odbędzie się inauguracja roku akademickiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK.

 

We wtorek, 8 października o godzinie 11.30 w sali 214 Centrum Języków Obcych odbędzie się inauguracja roku akademickiego dla studentów dziennikarstwa. Towarzyszyć jej będzie podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego (Wydziałem Humanistycznym) a V Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach, gdzie powstała  klasa o profilu medialnym.

 

W środę, 9 października o godzinie 14.00 nastąpi otwarcie budynku Centrum Edukacji Medialnej i Informacji Naukowej. Budynek znajduje się w Kampusie Uniwersyteckim, w sąsiedztwie Centrum Języków Obcych. Służyć będzie studentom Wydziału Humanistycznego.

 

W czwartek, 10 października o godzinie 11.00 w auli im. prof. A. Malinowskiego odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK.  Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Ryszard Czarny nt.: „Kilka uwag o młodzieży Rzeczpospolitej chowaniu”.